strom
CarSpace.sk, úvod
Minimálny vek na získanie vodičského oprávnenia v Slovenskej republike
AM 15 A1, B1 16 B, T, 17 A2,BE, C1, C1E 18 C, CE, D1, D1E 21 A, D, DE 24